නැව්ගත කිරීමේ මාර්ගය

නැව්ගත කිරීම සඳහා අපට ඩීඑච්එල් හෝ ෆෙඩෙක්ස් හෝ ටීඑන්ටී හෝ යූපීඑස් හෝ ඊඑම්එස් / එයාර් මේල් වැනි ලොව පුරා සී express ්‍රගාමී බෙදාහැරීමේ සේවාවක් ලබා දිය හැකිය.

ඩීඑච්එල් / යූපීඑස් / ෆෙඩෙක්ස් / ටීඑන්ටී සඳහා ලොව පුරා බොහෝ රටවලට බෙදා හැරීමේ කාලය දින 2-3 ක් අවශ්‍ය වේ.

ඇණවුම ඇමරිකානු ඩොලර් 5000.00 ට වඩා වැඩි නම් අපි ඩීඑච්එල් හෝ ෆෙඩෙක්ස් වෙතින් නොමිලේ නැව්ගත කරන්නෙමු.